Reklama w google fundacji

Reklama w google
Reklama w google

Współczesne fundacje w bardzo wielu dziedzinach prowadzą działania zbliżone do działań prowadzonych przez prywatne firmy. Chodzi tu nie tylko o sposób funkcjonowania, ale także o kwestię promocji i reklamy. Do promocji fundacje wykorzystują coraz częściej nowoczesne narzędzia, takie jak choćby internet. Dlaczego? Ponieważ jest to pole, na którym można się reklamować tanio i skutecznie, a trend wzrostu popularności internetu stale się nasila. W ramach reklamy w internecie dużą popularnością cieszy się reklama za pośrednictwem największej światowej wyszukiwarki – Google. W jaki sposób fundacje mogą wykorzystywać wyszukiwarkę, o której mowa, do promocji swoich działań i celów?

Przede wszystkim reklama w google obejmuje tzwn. linki sponsorowane, tzn. odnośniki na stronach internetowych, których tematyka jest zbliżona do działalności danej fundacji. Jeśli np. fundacja zajmuje się pomocą dzieciom, będzie promować się za pośrednictwem google na stronach internetowych skierowanych do dzieci i traktujących o pomocy dzieciom. Jeśli natomiast dana fundacja zajmuje się pomocą zwierzętom, będzie postępować tak samo – linki sponsorowane będą umieszczone na stronie internetowej o zwierzętach.

Ponadto reklama w google obejmuje reklamę na stronie główne wyszukiwarki google, tzn. www.google.pl. Jest to reklama skuteczna, ponieważ tę stronę odwiedza każdy, kto korzysta z wyszukiwarki, a więc jest to liczba idąca w miliony w samej Polsce.

Biorąc pod uwagę powyższe nie należy się dziwić, że Reklama w google jest coraz popularniejsza także wśród fundacji wszelkiego typu. Warto na koniec wyjaśnić jeszcze, po co fundacje mają się promować. Otóż ich celem jest zdobycie sponsorów oraz ofiarodawców. Fundacje nie prowadzą bowiem działalności zarobkowej albo też prowadzą ją w bardzo ograniczonym zakresie, nie pozwalającym na zdobycie funduszy odpowiednich do prężnego działania. Muszą zatem te fundusze otrzymywać od sponsorów i ofiarodawców. Działania za pośrednictwem Google właśnie to mają na celu.

Fundacje nie różnią się w tym względzie od firm prywatnych, instytucji państwowych czy organizacji charytatywnych.